Меню
Поділитися
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Google+
Шиліна Галина Анатоліївна
Україна
Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Заступник директора з НВР, вчитель української мови та літератури

Заходи

Формат заходу: онлайн виставки-презентації та дискусії

Назва Секції: Освітні програми Intel та ініціативи, які створені в рамках цих програм

Назва заходу: «Дистанційне навчання української мови в основній школі».

Анотація: Тема:«Дистанційне навчання української мови в основній школі».

Досвід вивчався: 2014-2015, узагальнений у 2014н.р.

Актуальність досвіду. Дистанційне навчання є однією з форм здобуття знань, яка забезпечує доступність і високу якість освіти, сприяє збільшенню джерел навчальної інформації, розвитку навичок самостійної роботи учнів.

Запровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес породжує низку проблем, які стосуються змісту, методів, організаційних форм і засобів навчання, гуманітаризації освіти та гуманізації навчального процесу.

Метою досвіду є розроблення методики дистанційного навчання української мови учнів 8-9 класів середньої школи під час проведення уроків, курсів за вибором, факультативів.

Науково-практична новизна полягає у новому підході до проведення дистанційного навчання учнів української мови для учнів 8 – 9 класів. Набудуть подальшого розвитку типи і структура дистанційних уроків, факультативних занять, курсів за вибором. Розроблення й апробація дистанційних курсів за вибором, факультативів з української мови для учнів 8 – 9 класів середньої школи.

Теоретична база досвіду. Дослідження по впровадженню електронного навчального ресурсу ґрунтується на працях видатних вітчизняних та закордонних науковців (Биков В.Ю., Богачков Ю. М., Анісімов А. М., Андреєв А. В., Андреєва С. В., Гільмутдінов А. Х., В. М. Огаренко, Ю. О. Швець); функціонуванні «Школи сучасних знань» за сприяння ЗОІППО.

Гіпотеза дослідження: паралельне вивчення української мови учнями 8-9 класів за дистанційною формою навчання підвищить результати їх успішності, сприятиме кращому засвоєнню навчального матеріалу, допоможе реалізації

Шляхи вирішення проблеми. Дослідження проводиться упродовж 2010-2016 рр. й охоплює ІV етапи науково-педагогічного пошуку.

Перший етап (2010-2011 рр.) – діагностично-пошуковий – вивчення наукової, психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури з розробки та впровадження дистанційних курсів з української мови в школі; визначення структури дослідження та необхідності використання дистанційної форми навчання на уроках української мови в навчальних закладах; визначення об'єкта, предмета, мети та завдання дослідження, формулювання гіпотези, її обґрунтування. Результати дослідження висвітлено в наукових статтях, доповідях на науково-практичних конференціях, виступах перед учителями - словесниками.

Другий етап (2011-2013 рр.) – теоретико-моделювальний – проведення опитування учнів 8-9 класів стосовно форми дистанційного навчання, аналіз стану їх комп'ютерної грамотності. Початок експерименту з розроблення дистанційних курсів факультативу української мови для учнів 8 класу та спецкурсу для 9 класу. Розробка дистанційних курсів на сайті «Школа сучасних знань» та Авторської педагогічної майстерні дистанційного навчання української мови при ЗОІППО.

Третій етап (2013-2015 рр.) – конструктивно-рефлексійний – передбачає апробацію ДН української мови на заняттях факультативу та курсах за вибором для учнів 8-9 класів у різних областях України; проведення експериментального навчання та перевірку його ефективності; розроблення методики щодо проведення дистанційного та класно-дистанційного навчання української мови під час проведення курсів за вибором, факультативів.

Четвертий етап (2015-2016 рр.) – завершально-узагальнювальний – аналіз й оброблення даних, порівняння результатів із метою та гіпотезою дослідження, опис перебігу дослідження, формулювання висновків та узагальнень.

Упровадження дистанційної технології здійснюється у таких напрямах:

І. Дистанційне навчання в основній школі: розробка дистанційних курсів з українcької мови для учнів 8-их та 9-их класів; апробація електронних навчальних курсів та навчання учнів за різними формами дистанційного навчання (класно-дистанційна форма та навчання учнів з учителем-куратором).

ІІ. Поширення досвіду роботи: функціонування авторської педагогічної майстерні дистанційного навчання вчителів української мови за сприяння ЗОІППО;участь у засіданні «круглого столу» при АПН України; участь у ІV Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок»; участь у V Міжнародному форумі «Особистість в освітньому форумі»;

участь у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних педагогічних виставках та семінарах, науково-практичних конференціях; проведення методичних заходів, майстер-класів для вчителів міста та області; участь у міських та обласних творчих групах; участь у професійних та творчих конкурсах.

ІІІ. Наукова діяльність. Опубліковано 10 наукових статей у фахових журналах та збірниках науково-практичних конференцій.

ІV. Авторські веб-ресурси.

1. Блог учителя «Дистанційне навчання української мови».

2. Дистанційна платформа ЗОІППО. «Авторська педагогічна майстерня дистанційного навчання учителів української мови Запорізької області».

3. Сайт дистанційного навчання учителів української мови Запорізької області «Авторська педагогічна майстерня» (керівник: Шиліна Г.А.).

4. Електронний навчальний ресурс з української мови для 8 класу.

5. Електронний курс з української мови для учнів 9 класу.

Матеріали: Навчання учнів 8-9 класів за дистанційною та очно-дистанційною формами навчання розпочалось із апробації авторських дистанційних курсів у 2012 р. і продовжилось протягом 2013-2015 рр. Програма електронного курсу факультативу передбачає навчання за семестрами. Учителем розроблено авторську програму факультативу з української мови для 8 класу (поглиблене вивчення). Додаток до програми – електронний курс з української мови для 8 класу. Також запропоновано рекомендації та орієнтовну структура до уроку за класно-дистанційною формою навчання з використанням одного модуля у дистанційному курсі. Проведено ряд уроків за класно-дистанційною формою навчання та опубліковано статтю з даної теми в журналі «Дивослово».Учителем активно використовуються соціальні сервіси: блог, фейсбук, Calameo, Scribd. Зберігання навчальних матеріалів на хмарі відбувається за допомогою безкоштовних програм Майкрософт (One Drive).

Розроблені веб-ресурси.

1.Шиліна Г.А.(2011) Блог учителя «Методика дистанційного анвчання української мови». Режим доступу: http://shilina-galina.blogspot.ru/

2.Шиліна Г.А.(2012). Електронний курс з української мови для 8 класу. Сайт дистанційної освіти Запорізької області». Режим доступу до курсу: [http://www.zhu.edu.ua/mk_school/course/view.php?id=46]

3.Електронний курс з української мови для учнів 9 класу. [Електронний ресурс] / Г.А. Шиліна. Режим доступу : [http://www.zhu.edu.ua/mk_school/course/view.php?id=87]

4.Шиліна Г.А. (2013). Авторська педагогічна майстерня дистанційного навчання учителів української мови Запорізької області. Режим доступу: [http://maisterniadista.ucoz.ru/].

Наукова діяльність

5.Наукові статті розміщено на блозі::http://shilina-galina.blogspot.ru/p/blog-page_29.html.

6.Майстер-клас "Дистанційне навчання української мови":

https://www.youtube.com/watch?v=Id5PnS7zShg&feature=youtu.be